14/11/2016
Công bố Thông tin bán đấu giá cổ phần Công ty HUD403
09/11/2016
Thông báo bán đấu giá tài sản của Công ty HUD4
09/11/2016
Quy chế bán đấu giá tài sản HUD4
07/11/2016
Hiện nay Công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Xí nghiệp Dịch vụ đô thị trực thuộc Công ty
18/10/2016
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 với ngành nghề SXKD chính là thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng các khu công nghiệp, khu đô thị; lập, quản lý các dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp; kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản, ...
12

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5