Thông báo đấu giá cổ phần của Công ty HUD4 tại Công ty HUD405 - Bình Định
Đăng lúc: 17:03:53 06/12/2017 (GMT+7)

Công ty HUD4 thông báo đấu giá cổ phần của Công ty HUD4 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD405 - Bình Định

 Tổ chức cá nhân quan tâm download tài liệu gửi kèm, gồm:
 - Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của Công ty HUD4 tại Công ty HUD405 - Bình Định (file đính kèm)
- Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty HUD4 tại Công ty HUD405 - Bình Định (file đính kèm)

Tin khác

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5