Hội đồng quản trị
Đăng lúc: 08:23:04 16/09/2016 (GMT+7)

Giới thiệu thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

 resize_150x202.jpg
ÔNG LÊ QUANG HIỆP 
Chủ tịch HĐQT

2.jpg

ÔNG ĐỒNG PHẠM BÌNH
Phó Chủ tịch HĐQT

x1.png
 
 
Tin khác

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5