07/06/2022
HUD4 thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xe ô tô tải tự đổ, xe điện 4 bánh)
11/02/2020
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản là tài sản của Công ty. Chi tiết như Thông báo gửi kèm tin.

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5