Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đăng lúc: 14:15:29 11/02/2020 (GMT+7)

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản là tài sản của Công ty. Chi tiết như Thông báo gửi kèm tin.

 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Tải về)
Tin khác

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5